Besøk til døde-tårnet Torre de Sant Josep

På torsdag 27 var det den første guidede turen til døde-tårnet San Josep. Thalia Guies sto for arrangementet og ga en levende fremstilling av tårnets tilblivelse i det andre århundre og tårnets historie fram til idag. Tårnet representer de to oppfinnelsene som romerne tilførte verden, betong og den selvbærende, kurvede steinbroen. Vi fikk bl.a. se de verktøyene som ble brukt for å flytte de to tonn tunge stenene.

 

Sant Josep tårnet ble bygd da kristendommen forandret begravelseritualene i det andre hundreåret etter Kristus. Romerne hadde tidligere brent de døde, men nå tilpasset de sine ritualer til ideen om kroppen og sjelens gjen-oppstandelse. Tårnet er det best bevarte av de tre døde-tårnene som finnes i Spania.

Tårnet ble konstruert av steiner av høy kvalitet fra et steinbrudd en km. nærmere Benidorm. Tårnet ble laget som det siste hvilested for en betydningsfull person, antagelig politiker eller militær.

 

De døde ble lagt på “til skue” i bakgården en 3 til 7 dager etter dødsfallet. Etterpå ble de lagt inn i tårnet, og tårnet ble forseglet. I det fjortende århundre ble det laget en dør i tårnet og innholdet ble fjernet.

 

 

Rundt tårnet hadde velstående romere sine hager – sypresser, vin-ranker og blomster var vanlig. I tårnet var det to hull hvor en ofret vin i perioden 13-21 februar. På innsiden av tårnet er ennå stenene røde av vinen.

 

 

 

 

Takket være stener som ligger stødd rundt tårnet, har en kunnet lage tegninger som viserhvordan tårnet opprinnelig så ut.