Om oss

Mandala Senter ble opprettet av Harald og Benedicte Thiis i 1978.

Ordet Mandala kommer fra sanskrit og betyr:
Sirkel, helhet, hellig punkt, et sted der lyset viser seg.

Mandala Senter er et av de mange lys-sentrene i vår tid,
som er fødselshjelpere for Den Nye Tid: Den Globale Enhets Tid.
Mandala Senter hjelper menneskene til å finne seg selv,
sin identitet og sin plass i helheten.

Fra 1981-1991 drev Mandala sin virksomhet på Kursgården Bauker i Gausdal.

I 1986 ble det laget en timelang film om denne virksomheten i Gausdal.
Gøril Strømholm sier i denne TV-dokumentaren som ble sendt i NRK i januar 1987:
«Allerede i 1974 fikk Harald Thiis en visjon om et senter som skulle være en fødselshjelper for Den nye tid som er i emning.

 

H+B 2006mindre

Harald og Benedicte i 2006 i Risør

Harald Thiis er cand.mag. i realfag og religionshistorie. Han har undervist ved Steinerskolen og ved Forsøksgymnaset, og har mange års videreutdanning i humanistisk psykologi og naturmedisin.

Benedicte Thiis er utdannet formingslærer ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Kunstakademiet. I likhet med sin mann har hun mange års videreutdanning i humanistisk psykologi.
Begge gir kurs og foredrag og individuell terapi både på Bauker og mange andre steder i Norge og ellers i Norden.
Begge er medlemmer av bahá’í-religionen, og i denne visjonen ligger kanskje den viktigste drivkraften bak senterets virksomhet.»

For henvendelser angående behandling, foredrag og kjøp av bilder eller bøker:

mandala@mandala.no

harald thiis (+47) 957 07 919